Persian Papers in Conference
 1. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین) , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 2. جمیله قلی پور , محمد موسوی بایگی , آذر زرین , مهدی جباری نوقابی , بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 3. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , همایون فرهنگ فر , استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران , ومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
 4. محیا قاسمی , زهره پروانه , مهدی جباری نوقابی , مقایسه شاخص کارایی Cpmk دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته , یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 5. محیا قاسمی , بتول عباسیان حصارسرخ , مهدی جباری نوقابی , کنکاشی بر شاخص های اقتصادی , یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 6. نوشین اکبری شارک , مهدی جباری نوقابی , مرضیه محمودی منش , فرزانه برومند , مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم , اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 7. سارا مرادی , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی , بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی , کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
 8. مهدی جباری نوقابی , زهره پروانه , یاسمن زینتی , فاصله اطمینان تعمیم یافته برای شاخص های کارایی فرایند , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 9. فرناز درخشش , غلامرضا محتشمی برزادران , مهدی جباری نوقابی , نگاهی بر شاخص جینی در مسایل بیمه , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 10. مهدی مرادی , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی رونقی , پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
 11. محمدرضا اولا , مهدی جباری نوقابی , محمدمهدی رونقی , آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی در پیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
 12. صغری کرمدار مزرجی , محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی , دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
 13. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی , بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
 14. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی , بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
 15. سید عباس مرجانی , مریم زبردست , مهدی جباری نوقابی , واکاوی شاخص های کتاب های پرمراجعه در سال 1393 از دیدگاه خوانندگان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی , اولین همایش ملی خواندن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
 16. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در شهر زاهدان , چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 17. پری ناز جلال احمدی , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی , بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها , اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 18. جواد نقدبیشی , مهدی جباری نوقابی , بهرام صادق پور گیلده , یاسمن زینتی , تشخیص الگوهای نمودار کنترل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و نرم افزار R , دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 19. محدثه سادات جوادی , مهدی جباری نوقابی , برآورد پارامترهای توزیع پارتو در حضور داده های پرت , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 20. مریم سادات متقی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی جباری نوقابی , تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 21. مریم سادات متقی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی جباری نوقابی , بهینه سازی نمودار کنترل کیفیت توام دومرحله ای x-بار و S با فاصله نمونه برداری متغیر , هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 22. منیره نجاریان کاخکی , محمدرضا عباس زاده , محمود لاری دشت بیاض , مهدی جباری نوقابی , بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها , کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 23. محمود لاری دشت بیاض , محمدحسین ودیعی نوقابی , مهدی جباری نوقابی , علی طالب زاده بردسیری , ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی , سیزدهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
 24. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , بررسی وضعیت خشک‌سالی براساس شاخص‌های متفاوت پایش خشک‌سالی در چند منطقه متفاوت , نخستین گنگره آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 25. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران , بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی , پنجمین همایش ملی دانشجویی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 26. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , ناصر فیض آبادی , تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 27. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران , بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی , کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 28. لیلا گلمکانی , رویا رضاییان دلویی , مهدی جباری نوقابی , تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
 29. مهدی جباری نوقابی , فرزانه برومند , انجام یک تحلیل داده کاوی بر روی داده های حاصل از جراحی قلب باز , دوازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 30. نوشین اکبری شارک , مهدی جباری نوقابی , مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز به کمک رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار R , دوازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 31. مجتبی پورسلیمی , مهدی جباری نوقابی , سمانه سادات موسوی یزد , بررسی اثر ارزش ویژه برند در تدوین استراتژی های بازاریابی بیمارستانی (مورد مطالعاتی: بیمارستان های خصوصی سطح مشهد) , اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 32. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , محمدعلی محمدپور , بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 33. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , تعیین عوامل موثر بروقوع خشک‌سالی استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز پانل دیتا , اولین همایش ملی چالش‌های منابع آب و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
 34. سعید فلاحی , محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ودیعی نوقابی , مهدی جباری نوقابی , بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
 35. ابوالقاسم بزرگ نیا , مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها , چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۱۲
 36. انوشیروان کاظم نژاد , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار , ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۰۴
 37. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , جعفر احمدی , بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲
 38. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲
 39. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , شبیه سازی مدل مارکف در سیستم صف بندی M/M/S , سومین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۰۷
Papers in Conference
 1. Mehdi Jabbari Nooghabi , rahele mollaye noghani , Estimation of risk premium in the Pareto distribution with the presence of outliers , Modern Methods In Insurance Pricing and Industrial Statistics-MIPIS96 , 2017-09-03
 2. Hossein Naeemipour , Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , Mehdi Jabbari Nooghabi , P. Lovendahl , Quantile regression mixed model at different milk production levels of Iranian Holsteins , European Association for Animal Production (EAAP) Annual Meeting 2017, Tallin, Estonia , 2017-08-28
 3. Hossein Naeemipour , Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , Mehdi Jabbari Nooghabi , P. Lovendahl , Using nonlinear quantile regression to describe the milk somatic cell count of Iranian Holstein cows , European Association for Animal Production (EAAP) Annual Meeting 2017, Tallin, Estonia , 2017-08-28
 4. Mehdi Jabbari Nooghabi , ESTIMATION OF STRESS-STRENGTH RELIABILITY FOR THE PARETO DISTRIBUTION IN THE PRESENCE OF OUTLIERS , سومین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2017-05-16
 5. Mehdi Jabbari Nooghabi , On the Estimation of pdf, CDF and rth moment for the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23
 6. Mehdi Jabbari Nooghabi , Estimation of the Lomax distribution in the Presence of Outliers , INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN STATISTICS (ICS-2016) , 2016-06-27
 7. Massoumeh Hassanpour , Behzad Ghonsooly , Mehdi Jabbari Nooghabi , محمدناصر شفائی , The relationship between metacognitive strategy training and willingness to read in English among medical students , 2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature & Translation Studies , 2015-10-06
 8. Mehdi Jabbari Nooghabi , On Estimation in the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers , International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling ( ICAAMM 2015 ) , 2015-06-08
 9. Mohammad Reza Abbaszadeh , Mehdi Jabbari Nooghabi , فاطمه عیلامی , مجتبی ابراهیم پور , Impact of relationships on our metrics Felthmanand Ohlson and Basu measure of conservatism , The accounting, economics and financial management conference , 2014-10-26
 10. Mehdi Jabbari Nooghabi , Hadi Jabbari Nooghabi , Multivariate Shewhart Quality Control for Standard Deviation , Sixth International Seminar on Recent Development of Official Statistics , 2010-03-18
 11. Dixit, U.J , Mehdi Jabbari Nooghabi , Efficient estimation in the Pareto distribution , VI International Symposium on Optimization and Statistics , 2008-10-15
 12. Mehdi Jabbari Nooghabi , Shrinkage Estimation of in the Exponential Distribution in the Presence of Outliers Generated from Exponential Distribution , INTERNATIONAL CONFERENCE OF STATISTICS ON THE OCCASION OF THE SESQUICENTENNIAL CELEBRATION OF UNIVERSITY OF MUMBAI , 2007-05-31
 13. Mehdi Jabbari Nooghabi , برآورد حجم نمونه در تحلیل بقا , هشتمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , 2006-08-22
Persian Papers in Journal

 1. سمانه اشرف , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول , مهدی جباری نوقابی , حسین دهقانی سانیج , کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۱۳-۲۴
 2. فهیمه کلاهدوز , سیدحسن علم الهدائی , فرزاد رادمهر , مهدی جباری نوقابی , بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی , راهبردهای آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۴۱۴-۴۲۲
 3. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران , علوم دامی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳-۱۲
 4. مژده سلیمی فرد , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , لیلا ثابت دیزاوندی , شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990 , پژوهش های اقلیم شناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۱۱-۱۲۴
 5. بی بی زکیه پرهیزگار , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی , ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضی , نظریه و عمل در برنامه درسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۶۷-۱۹۲
 6. مهدی مرادی , مهدی جباری نوقابی , نعیمه بیات , رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد , پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۱-۱۰۵
 7. زینب طاهری , محسن مرادی , مهدی جباری نوقابی , بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان , دانش حسابرسی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۹۹-۲۱۳
 8. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , نقش تبخیر و تعرق در پایش خشکسالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۲۱
 9. بهاره شعبانی , محمد موسوی بایگی , مهدی جباری نوقابی , پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱-۱۳
 10. محمدرضا عباس زاده , رضا حصارزاده , مهدی جباری نوقابی , سولماز عارفی اصل , فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود , بررسی های حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۵۹-۸۴
 11. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۲۹۸-۱۳۱۰
 12. وحیده محتشمی برزادران , مهدی جباری نوقابی , تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ای , ندا , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱-۷
 13. مریم ربانی , رویا رضائیان دلویی , مهدی جباری نوقابی , اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col , بوم شناسی گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۳-۴۲
 14. حمید رضا نادری , هما وثوقی , مریم راستین , مهدی جباری نوقابی , بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن های TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۶۷-۲۷۴
 15. بهاره شعبانی , محمد موسوی بایگی , مهدی جباری نوقابی , بیژن قهرمان , مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۸۹۶-۹۰۶
 16. لعیا غلامی تهرانی , لیلا اعزازی , مهدی جباری نوقابی , بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد , اختلالات ارتباطی گفتار و زبان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱-۷
 17. حمید رضا نادری , محمد طاهر خطیب زاده , مهدی جباری نوقابی , بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۹۳-۲۰۳
 18. سید عباس مرجانی , مصطفی رحمانی ایرج , مهدی جباری نوقابی , ثامنه توکلی , ارزیابی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی با شاخص‌های ده-گانه فاکنر براون از دیدگاه مدیران کتابخانه ها , علم اطلاعات و نسخه شناسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱-۱۵
 19. روح اله حسینی , مجید سرمد , مهدی جباری نوقابی , داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle , اندیشه آماری , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۱۹
 20. آزاده جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , بررسی همبستگی عفونت هلیکوباکترپیلوری با ویژگی های جمیت شناختی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1387 , افق دانش , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۵-۳۴
 21. مهدی جباری نوقابی , داده های پرت، مفهوم و کاربرد آن , ندا , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱-۱۶
 22. بهزاد مهدی خبازیان , عباس قنبری نیاکی , سید علیرضا حسینی کاخک , فاطمه رهبری زاده , مهدی هدایتی , مهدی جباری نوقابی , تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر , غدد درون ریز و متابولیسم ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۵۶۸-۵۷۵
 23. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه , ندا , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۳-۲۱
 24. بهزاد مهدی خبازیان , عباس قنبری نیاکی , فاطمه رهبری‌زاده , سید علیرضا حسینی کاخک , مهدی جباری نوقابی , تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار , پژوهش در علوم ورزشی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱۰۱-۱۱۴
 25. مهدی طالب پور , علیرضا حسینی , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور , پژوهش در علوم ورزشی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴, صفحه ۱۰۹-۱۳۰
Papers in Journal

 1. M. Babakhanian , M. Ghazanfarpour , , , , M. Safaei , Mehdi Jabbari Nooghabi , Psychometric properties of Persian language version of the Female Sexual Function Index (P-FSFI) among postmenopausal women , EN , Journal of the Turkish German Gynecology Association , 2018-7
 2. E. Peidaee , F. Sheybani , H.R. Naderi , N. Khosravi , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Etiological Spectrum of Febrile Encephalopathy in Adult Patients: A Cross-Sectional Study from a Developing Country , EN , Emergency Medicine International , Volume ( 20 ) , 2018-5, Pages 1-10
 3. H. R. Naderi , F. Sheybani , B. Amiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , Seroimmunity to Tetanus and Diphtheria among Immunocompetent Adult Patients Admitted to a Tertiary Hospital for Any Reason , EN , World Journal of Vaccines , Volume ( 8 ) , 2018-2, Pages 21-29
 4. P. Nasiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , On Bayesian Shrinkage Estimator of Parameter of Exponential Distribution with Outliers , EN , Punjab University Journal of Mathematics , Volume ( 50 ) , 2018-1, Pages 11-19
 5. Mahtab Zanguie , Abbas Abdollahi , Roham Salek , A. Jangjoo , Mehdi Jabbari Nooghabi , Hosein Shabahang , Hamed Golmohammadzadeh , Three Anastomotic Techniques Following Laparoscopic Rectal Cancer Resection: Our Experience in 155 Patients , EN , Surgical Innovation , Volume ( 25 ) , 2017-12, Pages 57-61
 6. U. J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Bayesian inference for the Pareto lifetime model in the presence of outliers under progressive censoring with binomial removals , EN , Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics , Volume ( 46 ) , 2017-10, Pages 887-906
 7. ommolbanin ataee , Nasser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Mehdi Jabbari Nooghabi , Predicting Shear Wave Velocity of Soil Using Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Networks , EN , Scientia Iranica , 2017-9
 8. Massoumeh Hassanpour , Behzad Ghonsooly , Mehdi Jabbari Nooghabi , Mohammad Naser Shafiee , Investigating the relationships among metacognitive strategy training, willingness to read English medical texts, and reading comprehension ability using structural equation modeling , EN , Reading Matrix , Volume ( 17 ) , 2017-9, Pages 52-78
 9. Mehdi Jabbari Nooghabi , Detecting Outliers in Exponentiated Pareto Distribution , EN , Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran , Volume ( 28 ) , 2017-7, Pages 267-272
 10. Mehdi Jabbari Nooghabi , On Estimation in the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers , EN , Applied Mathematics and Information Sciences , Volume ( 11 ) , 2017-7, Pages 1-9
 11. Naderi HR , Sheybani F , Khodashahi R , Mehdi Jabbari Nooghabi , A Relative Study to Illustrate the Infection Control Practices Based on Knowledge, Attitude and Practices at a Tertiary University Hospital , EN , Journal of Microbiology and Experimentation , Volume ( 4 ) , 2017-4, Pages 1-6
 12. HamidReza Naderi , Fereshte Sheybani , Sedigheh Sadat Erfani , Bezat Amiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , The mask of acute bacterial pneumonia may disguise the face of tuberculosis , EN , Electronic Physician , Volume ( 9 ) , 2017-3, Pages 3943-3949
 13. reza mokaram , , Arezou Habibirad , Mehdi Jabbari Nooghabi , A Comparison of Parametric and Semi-parametric Survival Models with Artificial Neural Networks , EN , Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation , 2017-2, Pages 1-9
 14. Ghodratollah Maddah , Mohammad Taghi Rajabi Mashhadi , Mehdi Parvizi Mashhadi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Masoumeh Hassanpour , Abbas Abdollahi , Iatrogenic injuries of the extrahepatic biliary system , EN , Journal of Surgical Research , Volume ( 201 ) , 2017-1, Pages 1-7
 15. Ezzatollah Rezaei , Arash BeiraghiiToosi , A. Ahmadabadi , S. H. Tavous , Arash Alipour Tabrizi , K. Fotuhi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Can Skin Allograft Occasionally Act as a Permanent Coverage in Deep Burns? A Pilot Study , EN , World Journal of Plastic Surgery , Volume ( 6 ) , 2016-11, Pages 2-7
 16. Mehdi Jabbari Nooghabi , Estimation of the Lomax distribution in the Presence of Outliers , EN , Annals of Data Science , Volume ( 3 ) , 2016-9, Pages 385-399
 17. Mehdi Jabbari Nooghabi , elham khaleghpanah noughabi , On Entropy of a Pareto distribution in the presence of outliers , EN , Communications in Statistics - Theory and Methods , Volume ( 44 ) , 2016-3, Pages 5234-5250
 18. Mehdi Jabbari Nooghabi , Shrinkage Estimation of P(Y X) in the Exponential Distribution Mixing with Exponential Distribution , EN , Communications in Statistics - Theory and Methods , Volume ( 43 ) , 2016-1, Pages 1477-1486
 19. Ghodratollah Maddah , Abbas Abdollahi , Reza Sharifi-Nooghabi , Alireza Tavassoli , Mohammad Taghi Rajabi-Mashadi , Azadeh Jabbari-Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Difficulties in the diagnosis and management of alveolar hydatid disease: A case series , EN , Caspian Journal of Internal Medicine , Volume ( 7 ) , 2016-1, Pages 52-56
 20. HamidReza Naderi , Fereshte Sheybani , MohammadReza Sarvghad , Mehdi Jabbari Nooghabi , Can Procalcitonin Add to the Prognostic Power of the Severity Scoring System in Adults with Pneumonia? , EN , Tanaffos , Volume ( 14 ) , 2015-12, Pages 95-106
 21. Seyed R. Zakavi , Ghodsiye Khazaei , Ramin Sadeghi , Narjess Ayati , Behrouz Davachi , Shokoufeh Bonakdaranb , Mehdi Jabbari Nooghabi , Zohreh Moosavi , Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves’ disease , EN , Nuclear Medicine Communications , Volume ( 36 ) , 2015-12, Pages 1202-1207
 22. Horiye Yaghoobi , Mohsen Moradi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Effect of Employee Expenses on Usefulness of Accounting Information , EN , International Journal of Accounting and Financial Reporting , Volume ( 5 ) , 2015-10, Pages 161-172
 23. آزاده جباری نوقابی , مصطفی مهرابی بهار , مهدی اسدی , Mehdi Jabbari Nooghabi , علی جنگجو , Evaluation and comparison of the early outcomes of open and laparoscopic surgery of liver hydatid cyst , EN , Surgical Laparoscopy Endoscopy and Percutaneous Techniques , 2015-8, Pages 1-24
 24. U.J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Comments on the estimate for Pareto Distribution , EN , ArXiv , Volume ( 22 ) , 2015-8, Pages 1-30
 25. Hamidreza Naderi , Fereshte Sheybani , Mohammadreza Sarvghad , Zahra Meshkat , Mehdi Jabbari Nooghabi , Etiological Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia in Adult Patients: A Prospective Hospital-Based Study in Mashhad, Iran , EN , Jundishapur Journal of Microbiology , Volume ( 8 ) , 2015-8, Pages 1-7
 26. Ehsan Solati , Ghodratollah Maddah , Abbas Abdollahi , Alireza Tavassoli , Masoumeh Safaei , Mehdi Jabbari Nooghabi , Comparison of Oncologic Short Term Results of Laparoscopic Versus Open Surgery of Rectal Cancer , EN , Annals of Colorectal Research , Volume ( 3 ) , 2015-6, Pages 1-5
 27. Mostafa Mehrabi Bahar , Azadeh Jabbari Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Ali Jangjoo , The role of prophylactic Cefazolin in the prevention of infection after various types of abdominal wall hernia repair with mesh , EN , Asian Journal of Surgery , Volume ( 38 ) , 2015-3, Pages 1-27
 28. U.J.Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Characterizations of the Pareto distribution in the presence of outliers , EN , Aligar Journal of Statistics , Volume ( 33 ) , 2015-1, Pages 1-9
 29. ehsan peyghambari , Mahdi Talebpour , Mehdi Jabbari Nooghabi , Determining the factors affecting on performance evaluation of the national teams coaches of Wushu Federation of Republic Islamic of Iran , EN , International Journal of Research in Management , Volume ( 1 ) , 2015-1, Pages 80-87
 30. Ali Jangjoo , Mostafa Mehrabi Bahar , Leila Mohajerzadeh , Mohsen Aliakbarian , Masoumeh Nouri , Mehdi Jabbari Nooghabi , Necessity of routine thoracostomy tube insertion after transhiatal esophagectomy , EN , Journal of Surgery and Trauma , Volume ( 1 ) , 2014-12, Pages 50-54
 31. محمدرضا اولا , Mehdi Jabbari Nooghabi , محمد مهدی رونقی , Chaos Process Testing (Using Local Polynomial Approximation Model) in Predicting Stock Returns in Tehran Stock Exchange- , EN , Asian Journal of Research in Banking and Finance , Volume ( 4 ) , 2014-12, Pages 100-109
 32. fereshteh moshtagh , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mohammad Hossein Vadiei Nowghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , An Investigation of the Effect of Firm’s Life Cycle Stages on Earning Quality: Evidence from Iran , EN , Asian Journal of Research in Banking and Finance , Volume ( 4 ) , 2014-8, Pages 109-122
 33. fereshteh moshtagh , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mohammad Hossein Vadiei Nowghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Effect of Company's Life Cycle on Dividend Policy of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange , EN , Asian Journal of Research in Banking and Finance , Volume ( 4 ) , 2014-8, Pages 42-52
 34. Mehdi Fathi , Seyed Mostafa Alavi , Marjan Joudi , Mitra Joudi , Helia Mahdikhani , Rasool Ferasatkish , Houman Bakhshandeh , Mehdi Jabbari Nooghabi , Preoperative Anxiety in Candidates for Heart Surgery , EN , Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences , Volume ( 8 ) , 2014-8, Pages 90-96
 35. Pazouki A , Abdollahi A , Mehrabi Bahar M , Jangjoo A , Pezeshki Rad M , Aliakbarian M , Mehdi Jabbari Nooghabi , Evaluation of the Incidence of Complications of Lost Gallstones During Laparoscopic Cholecystectomy , EN , Surgical Laparoscopy Endoscopy and Percutaneous Techniques , Volume ( 24 ) , 2014-6, Pages 213-215
 36. Abolfazl Ghadiri Moghadam , Mehdi Jabbari Nooghabi , M. M. Rounaghi , M. H. Hafezi , M. Ayyoubi , A. Danaei , M. Gholami , Chaos Process Testing (Time-Series in The Frequency Domain) in Predicting Stock Returns in Tehran Stock Eechange , EN , Indian Journal of Scientific Research , Volume ( 4 ) , 2014-5, Pages 202-210
 37. Mohammad Reza Abbaszadeh , Nahid MomenZadeh Gol , Mehdi Jabbari Nooghabi , Ability of earnings quality in prediction of future earnings in the companies accepted in Tehran Stock Exchange , EN , Asian Journal of Research in Banking and Finance , Volume ( 4 ) , 2014-4, Pages 25-36
 38. Soghra karamdar mezerji , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mohammad Hossein Vadiei Nowghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , The relationship between accounting information quality with discretionary accruals and stability of earnings , EN , Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business , Volume ( 5 ) , 2013-11, Pages 105-112
 39. Saeed Fallahi , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mohammad Hossein Vadiei Nowghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , An Investigation of Intellectual Capital Changes during Company s Life Cycle: Evidence from Tehran Stock Exchange , EN , Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business , Volume ( 5 ) , 2013-7, Pages 15-24
 40. Arash Beiraghi-Toosi , Ezzatollah Rezaei , Mehdi Jabbari Nooghabi , Shahram Izadpanah , Effect of Depressor Septi Nasi Muscle Activity on Nasal Lengthening With Time , EN , Aesthetic Plastic Surgery , Volume ( 37 ) , 2013-5, Pages 3-7
 41. Parviz Nasiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , On Bayesian estimator from exponential distribution based on records with presence of outliers , EN , Elixir , Volume ( 52 ) , 2012-12, Pages 11691-11695
 42. Mehdi Jabbari Nooghabi , Parviz Nasiri , Parameters Estimation of the Gamma Distribution in the Presence of Outliers Generated From Gamma Distribution , EN , Wulfenia , Volume ( 19 ) , 2012-10, Pages 1-11
 43. A. Jangjoo , F. Mohammadipoor , A. Fazel , M. Mehrabi Bahar , M. Aliakbarian , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Role of Nasogastric Intubation on Postoperative Gastrointestinal Function in Patients with Obstructive Jaundice , EN , Indian Journal of Surgery , Volume ( 74 ) , 2012-10, Pages 376-380
 44. U. J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Efficient Estimation of the Parameters of the Pareto Distribution in the Presence of Outliers , EN , Communications of the Korean statistical society , Volume ( 18 ) , 2011-8, Pages 817-835
 45. U.J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Efficient estimation in the Pareto distribution with the presence of outliers , EN , Statistical Methodology , Volume ( 8 ) , 2011-7, Pages 340-355
 46. Mehdi Jabbari Nooghabi , Ulhas. J. Dixit , Estimation of Parameters of Gamma Distribution in the Presence of Outliers in Right Censored Samples , EN , Aligar Journal of Statistics , Volume ( 31 ) , 2011-5, Pages 17-29
 47. U.J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Efficient estimation in the Pareto distribution , EN , Statistical Methodology , Volume ( 7 ) , 2010-11, Pages 687-691
 48. Mehdi Jabbari Nooghabi , Hadi Jabbari Nooghabi , P. Nasiri , Detecting Outliers in Gamma Distribution , EN , Communications in Statistics - Theory and Methods , Volume ( 39 ) , 2010-10, Pages 698-706
 49. Ulhas. J. Dixit , S.N. Khare , Mehdi Jabbari Nooghabi , Bayes Estimate of the Parameters of Gumbel s Bivariate Exponential Distribution , EN , Aligar Journal of Statistics , Volume ( 30 ) , 2010-1, Pages 1-11
 50. Mehdi Jabbari Nooghabi , Hadi Jabbari Nooghabi , P. F. Nasiri , Estimation of Parameters of the Gamma Distribution in the Presence of Outliers Generated From Uniform Distribution , EN , Pakistan Journal of Statistics , Volume ( 25 ) , 2009-2, Pages 15-26
 51. Hadi Jabbari Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Hassan Ali Azarnoosh , An exponential inequality for negatively associated random variables , EN , Electronic Journal of Statistics , 2009-1, Pages 165-175
 52. Parviz Nasiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , Estimation of P(X less Y) for generalized exponential distribution in presence of outlier , EN , Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization , Volume ( 2 ) , 2009-1, Pages 69-80
 53. Parviz Nasiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , Estimation of the parameters of the generalized exponential distribution in the presence of outliers generated from uniform distribution , EN , Journal of Statistics Sciences , Volume ( 1 ) , 2009-1, Pages 185-195
 54. B.M. Khabazian , A. Ghanbari Niaki , F. Rahbarizadeh , A. Hoseini Kakhak , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Effect of 6 Weeks of Endurance Training on the Expression of Hepatic ABCA1 in Male Wistar Rats , EN , World Journal of Sport Sciences , Volume ( 1 ) , 2008-1, Pages 1-7