1. محیا قاسمی , زهره پروانه , مهدی جباری نوقابی , مقایسه شاخص کارایی Cpmk دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته , یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 2. محیا قاسمی , بتول عباسیان حصارسرخ , مهدی جباری نوقابی , کنکاشی بر شاخص های اقتصادی , یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 3. نوشین اکبری شارک , مهدی جباری نوقابی , مرضیه محمودی منش , فرزانه برومند , مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم , اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 4. کبری مرادی , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی , بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی , کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
 5. مهدی جباری نوقابی , زهره پروانه , یاسمن زینتی , فاصله اطمینان تعمیم یافته برای شاخص های کارایی فرایند , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 6. فرناز درخشش , غلامرضا محتشمی برزادران , مهدی جباری نوقابی , نگاهی بر شاخص جینی در مسایل بیمه , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 7. مهدی مرادی , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی رونقی , پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
 8. محمدرضا اولا , مهدی جباری نوقابی , محمدمهدی رونقی , آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی در پیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
 9. صغری کرمدار مزرجی , محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی , دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
 10. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی , بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
 11. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی , بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
 12. سید عباس مرجانی , مریم زبردست , مهدی جباری نوقابی , واکاوی شاخص های کتاب های پرمراجعه در سال 1393 از دیدگاه خوانندگان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی , اولین همایش ملی خواندن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
 13. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در شهر زاهدان , چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 14. پری ناز جلال احمدی , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی , بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها , اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 15. جواد نقدبیشی , مهدی جباری نوقابی , بهرام صادق پور گیلده , یاسمن زینتی , تشخیص الگوهای نمودار کنترل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و نرم افزار R , دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 16. محدثه سادات جوادی , مهدی جباری نوقابی , برآورد پارامترهای توزیع پارتو در حضور داده های پرت , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 17. مریم سادات متقی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی جباری نوقابی , تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 18. مریم سادات متقی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی جباری نوقابی , بهینه سازی نمودار کنترل کیفیت توام دومرحله ای x-بار و S با فاصله نمونه برداری متغیر , هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 19. منیره نجاریان کاخکی , محمدرضا عباس زاده , محمود لاری دشت بیاض , مهدی جباری نوقابی , بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها , کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 20. محمود لاری دشت بیاض , محمدحسین ودیعی نوقابی , مهدی جباری نوقابی , علی طالب زاده بردسیری , ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی , سیزدهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
 21. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , بررسی وضعیت خشک‌سالی براساس شاخص‌های متفاوت پایش خشک‌سالی در چند منطقه متفاوت , نخستین گنگره آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 22. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران , بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی , پنجمین همایش ملی دانشجویی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 23. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , ناصر فیض آبادی , تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 24. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران , بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی , کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 25. لیلا گلمکانی , رویا رضاییان دلویی , مهدی جباری نوقابی , تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
 26. مهدی جباری نوقابی , فرزانه برومند , انجام یک تحلیل داده کاوی بر روی داده های حاصل از جراحی قلب باز , دوازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 27. نوشین اکبری شارک , مهدی جباری نوقابی , مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز به کمک رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار R , دوازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 28. مجتبی پورسلیمی , مهدی جباری نوقابی , سمانه سادات موسوی یزد , بررسی اثر ارزش ویژه برند در تدوین استراتژی های بازاریابی بیمارستانی (مورد مطالعاتی: بیمارستان های خصوصی سطح مشهد) , اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 29. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , محمدعلی محمدپور , بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 30. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , تعیین عوامل موثر بروقوع خشک‌سالی استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز پانل دیتا , اولین همایش ملی چالش‌های منابع آب و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
 31. سعید فلاحی , محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ودیعی نوقابی , مهدی جباری نوقابی , بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
 32. ابوالقاسم بزرگ نیا , مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها , چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۱۲
 33. انوشیروان کاظم نژاد , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار , ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۰۴
 34. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , جعفر احمدی , بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲
 35. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲
 36. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , شبیه سازی مدل مارکف در سیستم صف بندی M/M/S , سومین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۰۷